Läkemedelsbehandling av smärta hos äldre

Bakgrund

Smärta hos äldre är ett vanligt kliniskt problem. Flera av de farmakologiska behandlingsalternativen kan vara olämpliga för äldre. Det finns ett behov av att sammanställa befintlig evidens för både risk och nytta av farmakologisk behandling av vanligt förekommande smärttillstånd hos äldre individer.

Syfte

Att vetenskapligt utvärdera farmakologisk behandling av akut och långvarig smärta hos äldre individer ur ett medicinskt, hälsoekonomiskt och etiskt perspektiv. Projektet syftar till att belysa såväl nytta som risk med sådan behandling.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Annica Kihlgren
 • Sten Landahl
 • Christer Norman
 • Carl-Olav Stiller
 • Siv Söderberg
 • Dagmar Westerling

SBU

 • Jonatan Alvan, projektledare
 • Martin Eriksson, hälsoekonom
 • Sara Fundell, projektadministratör
 • Maja Kärrman-Fredriksson, informationsspecialist
 • Agneta Pettersson, biträdande projektledare
 • Sigurd Vitols, biträdande projektledare
Sidan uppdaterad