Kroniska smärttillstånd hos kvinnor

SBU har fått i uppdrag från regeringen att kartlägga kunskapsläget för smärttillstånd hos kvinnor. I uppdraget ingår kartläggning av utredning, bedömning och behandling av långvariga smärttillstånd.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet den 1 maj 2019.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Sommaren 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/288

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Stefan Bergman
  • Katja Boersma
  • Britt-Marie Stålnacke
  • Pernilla Åsenlöf

SBU

  • Anna Christensson, projektledare
  • Jenny Odeberg, biträdande projektledare
  • Sigurd Vitols, biträdande projektledare
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Maria Skogholm, projektadministratör
Sidan uppdaterad