Kortisonspruta vid hälsporre

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2020/14