Kontinuitet i vården

Bakgrund

Hälso- och sjukvården ska tillgodose patienters behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet och flera utredningar har lyft fram den relationella kontinuiteten mellan patienter och vårdens medarbetare som centralt för vårdens kvalitet och effektivitet.

Syfte

Undersöka effekterna av relationell kontinuitet.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2021
Diarienr: SBU 2019/643