Kontinuitet i vården

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2021
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/643

Projektgrupp

Sakkunniga i projektet

  • Mirjam Ekstedt, professor i omvårdnad (Linnéuniversitet/Karolinska institutet)
  • Sven Engström, med dr, allmänläkare (Futurum Jönköping)
  • Lars Hansson, professor i psykiatri (Lunds universitet)
  • Ingemar Engström, professor i barn och ungdomspsykiatri (Örebro Universitet)
  • Lilas Ali, med dr, sjuksköterska (Göteborgs Universitet)

Från SBU

  • Per Lytsy, projektledare
  • Jenny Berg, hälsoekonom, biträdande projektledare
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Jenny Stenman, projektadministratör
Sidan uppdaterad