Kombinationsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL): effekter av långverkande beta-2-stimulerare (LABA) tillsammans med långverkande antikolinergikum (LAMA) kontra LABA tillsammans med inhalerad kortikosteroid (ICS)

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Hösten 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2017/785
Sidan uppdaterad