Kartläggning av tandvården – Diagnostik och behandling samt förebyggande insatser

Syftet

Syftet med denna kartläggning är att identifiera och granska systematiska översikter som berör prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården för att visa på vilka områden som det finns systematiska översikter och på vilka områden systematiska översikter saknas.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/498

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Aron Naimi-Akbar
  • Hans Sandberg
  • Pia Skott
  • Svante Twetman

SBU

  • Helena Domeij, projektledare
  • Irene Edebert, biträdande projektledare
  • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
  • Maria Ahlberg, projektadministratör
Sidan uppdaterad