Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/196
Sidan uppdaterad