Inventering och prioritering av forskningsfrågor gällande långvariga symtom vid covid-19

Bakgrund

Inventering och prioritering av viktiga framtida forskningsfrågor relaterade till långvariga symtom vid covid-19. Inventering samt prioritering bygger på en metod framtagen av den brittiska organisationen James Lind Alliance. Metoden innebär att personer som har tillståndet, deras anhöriga, personal inom området får lyfta frågeställningar som de anser viktiga att framtida forskning besvarar.

Syfte

Att inventera samt prioritera forskningsfrågor med fokus på långvariga symtom vid covid-19.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2021
Diarienr: SBU 2020/742