Inventering och analys av vetenskapliga kunskapsluckor inom området psykisk ohälsa

Bakgrund

Vetenskapliga kunskapsluckor visar på var primärstudier eller kunskapsöversikter behövs inom specifika områden. SBU har fått ett uppdrag från regeringen om kunskapsläget avseende psykisk ohälsa. Som en del av uppdraget genomförs detta projekt, som avser att ta fram ett underlag om vetenskapliga kunskapsluckor inom området.

Syfte

Identifierade vetenskapliga kunskapsluckor inom området psykisk ohälsa kommer att sammanställas och analyseras utifrån innehållet i SBU:s databas med vetenskapliga kunskapsluckor och i databasen The UK Database of Uncertainties about the Effects of Treatments (DUETs). Syftet är dels att ta fram ett underlag för vilka kunskapssammanställningar som kan vara aktuella att göra utifrån identifierade kunskapsluckor, dels att ta fram ett underlag för dialog med forskningsfinansiärer och forskare om kunskapsluckor inom området.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2021
Diarienr: SBU 2020/215