• Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) hos barn

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/128
Sidan uppdaterad