Ensamkommande barn och unga – insatser och upplevelser

Bakgrund

Under 2015 kom cirka 30 000 ensamkommande barn till Sverige. Dessa barn placeras i familjehem, HVB-hem eller på institution. Dessa barn har många gånger en omfattande problembild, både på grund av erfarenheter från sitt hemland och från resan till Sverige. Därför är det av största vikt att sammanställa kunskap om vilka former av stöd och insatser som bistå barnen.

Övergripande fråga

  • Vilka typer av stöd till ensamkommande barn i familjehem och andra typer av boenden är effektiva för att förbättra deras sociala integrering, psykiska/fysiska hälsa och funktionsförmåga?

Pågående projekt

Beräknad publicering: Hösten 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2017/94

Publikationer inom samma område

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Åsa Backlund, Stockholms universitet
  • Henry Ascher, Göteborgs universitet
  • Christian Munthe, Göteborgs universitet

SBU

  • Pernilla Östlund, projektledare
  • Knut Sundell, biträdande projektledare
  • Kickan Håkanson, projektadministratör
  • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
  • Pia Johansson, hälsoekonom
Sidan uppdaterad