Insatser för att förebygga och minska gängrelaterad brottslighet bland barn och unga vuxna

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

I regleringsbrevet för 2022 fick SBU i uppdrag att ta fram kunskapsunderlag om insatser om det brottsförebyggande området som socialtjänsten kan använda i arbetet med barn och unga som fastnat i antisociala och kriminella beteenden. I arbetet ska SBU beakta synpunkter från Socialstyrelsen och andra relevanta aktörer. Efter samråd med Socialstyrelsen och andra myndigheter kommer projektet att fokusera på barn och ungas gängrelaterade kriminalitet. Med gängkriminalitet avses: (1) grupper som omfattar mer än tre personer, (2) existerar minst tre månader, (3) är ungdomsrelaterade eller gaturelaterat, (4) accepterar olagliga aktiviteter samt (5) begår brott tillsammans.

Inklusionskriterier

 • Barn och unga vuxna som är under 30 år.
 • Psykosociala insatser som i Sverige kan utföras av socialtjänst, skola, fritidsverksamhet eller civilsamhället.
 • Psykosociala insatser inom kriminalvård Studier från västländer (Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland)

Exklusionskriterier

 • Polisinsatser som inte kompletteras med psykosociala insatser
 • Situationell prevention (t.ex. kameraövervakning, säkerhetsdörrar)
 • Forskning om våldsbejakande extremism, ”fotbollsfirmor”, maffia, klan-relaterad respektive MC-relaterad kriminalitet

Syfte

Projektet syfte är att utvärdera det vetenskapliga stödet för insatser där socialtjänsten kan vara involverad som kan förebygga eller minska gängrelaterad kriminalitet.

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2023 Diarienr: SBU 2022/20

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Manne Gerell, docent i kriminologi, Malmö universitet
 • Amir Rostami, docent i sociologi, Högskolan i Gävle
 • Joakim Sturup, FD i kriminologi, Polismyndigheten
 • Caroline Mellgren, biträdande professor i kriminologi, FD i medicinsk vetenskap Malmö universitet
 • Christian Munthe, FD, docent, professor i praktisk filosofi, Göteborgs universitet
 • Thomas Hartvigsson, FD i praktisk filosofi, Göteborgs universitet
 • Johan Bring, statistiker, Statisticon 

Från SBU

 • Knut Sundell, projektledare
 • Susanne Johansson, biträdande projektledare
 • Uliana Hellberg, biträdande projektledare
 • Jessica Dagerhamn, biträdande projektledare
 • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
 • Sara Fundell, projektadministratör
 • Sofia Tranæus, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad