Insatser för att få personer med funktionshinder eller annat funktionstillstånd tillbaka i arbete

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Våren 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Publikationer inom samma område

Sidan uppdaterad