Insatser för anställning för personer med kognitiv funktionsnedsättning

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2020/178