Identifiering av kvinnor med möjliga depressions- och ångestsyndrom under graviditet samt av föräldrar med traumatiska förlossningsupplevelser

Bakgrund

Denna systematiska översikt ska utgöra ett av underlagen till Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd som täcker hela vårdkedjan under graviditet, förlossning och tiden efter förlossning.

Syfte

Syftet är att systematiskt utvärdera metoder för att identifiera möjliga depressions- eller ångestsyndrom under graviditet samt negativa eller potentiellt traumatiserande upplevelser av förlossningen. Dessa tillstånd och upplevelser påverkar inte bara den gravida eller nyförlösta kvinnan utan även hennes partner, barnet och eventuella syskon.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2021
Diarienr: SBU 2020/428