Hormonbehandling vid könsdysfori – vuxna

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Lästid: ca 2 min Publikationstyp:
Dela:

SBU har kommit överens med Socialstyrelsen om att utvärdera effekter och bieffekter av hormonbehandling vid könsdysfori hos vuxna.

Denna utvärdering omfattar en systematisk översikt som ska tjäna som underlag i Socialstyrelsens uppdatering av dess kunskapsstöd för vuxna. Resultatet ska lämnas till Socialstyrelsen. Projektet bygger på den kartläggning av litteraturen om epidemiologi och behandling av könsdysfori som SBU publicerades i december 2019 ”Könsdysfori hos barn och unga".

Tidigare i år, den 22 februari, publicerades rapporten "Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska aspekter".

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2022 Diarienr: SBU 2020/62

Läs mer om projektet

SBU granskar just nu forskning om hormonbehandling vid könsdysfori. Vi utvärderar då det vetenskapliga underlaget för effekter och bieffekter vid sådan behandling. Syftet är bland annat att öka kunskapen om långtidseffekter på både fysisk och psykisk hälsa. SBU identifierar samtidigt vilka kunskapsluckor som finns på området.

Vad är bakgrunden till projektet?

SBU-rapporten Könsdysfori hos barn och unga – en kunskapskartläggning publicerades i december 2019 och visade tydligt att det fanns en rad kunskapsluckor, bland annat vad gällde just hormonbehandling vid könsdysfori. Avsikten med SBU:s nya utvärdering är att bidra till den pågående uppdateringen av Socialstyrelsens kunskapsstöd på området.

Tidigare i år, den 22 februari, publicerades rapporten Hormonbehandling vid könsdysfori – barn och unga. En systematisk översikt och utvärdering av medicinska aspekter.

Vad är tidsplanen för projektet?

Rapporten om vuxna kommer att publiceras kvartal 2 2022.

Hur har SBU valt sakkunniga till projektet?

På SBU är vi alltid måna om att välja sakkunniga med gedigen kunskap och olika profil för arbeten med våra projekt. Dessutom kommer vi att ha ytterligare externa sakkunniga som sedan granskar rapporten.

Hur går SBU:s granskningsprocess till?

SBU:s granskningsprocess följer en stringent metodik och som stöd finns bedömningsmallar. De sakkunniga inom projektet granskar artiklarnas relevans. Sakkunniga som själva har publicerat forskning inom det aktuella området granskar aldrig sin egen forskning.

Hur arbetar SBU?

SBU granskar och sammanfattar medicinsk och social forskning inom bland annat hälso- och sjukvård och socialtjänst. SBU utfärdar inga rekommendationer eller riktlinjer, utan presenterar endast det aktuella forskningsläget.

Under pågående arbete kommenteras detta inte utåt, utan det sker först då projektet är avslutat.

 

Projektledare hos SBU: Jan Adolfsson

Projektgrupp

Externa sakkunniga

  • Berit Kriström, Docent i pediatrik, Umeå Universitet, överläkare i barnmedicin/ barnendokrinologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Mikael Landén, Professor i psykiatri, Sektionen för psykiatri och neurokemi, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Göteborg
  • Jonas F. Ludvigsson, Professor i epidemiologi, Karolinska Institutet, överläkare barnkliniken, Örebro Universitetssjukhus

Från SBU

  • Jan Adolfsson (projektledare)
  • Margareta Hedner (biträdande projektledare)
  • Emma Wernersson (projektadministratör)
  • Malin Höistad (utredare)
  • Klas Moberg (informationsspecialist)
  • Jenny Odeberg (projektansvarig chef)
Sidan uppdaterad