Hormonbehandling vid könsdysfori – effekter och bieffekter

SBU har överenskommit med Socialstyrelsen att utvärdera effekter och bieffekter av hormonbehandling vid könsdyfori hos barn och unga samt vuxna. Utvärderingen ska omfatta en systematisk översikt som ska tjäna som underlag i Socialstyrelsens uppdatering av dess kunskapsstöd för barn och unga (regeringsuppdrag) samt vuxna. Resultatet ska lämnas till Socialstyrelsen. Projektet bygger på den kartläggning av litteraturen om epidemiologi och behandling av könsdysfori som SBU publicerade i december 2019 ”Könsdysfori hos barn och unga", Rapport 307, SBU.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2021
Diarienr: SBU 2020/426