Fysisk träning för att minska risken för fall hos äldre

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Diarienr: SBU 2021/261