Fysisk aktivitet hos personer med funktionsnedsättning

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/563
Sidan uppdaterad