Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar: En fördjupad analys av SEL-programmen

Projektet är en fördjupande analys av ett tidigare SBU Utvärderar-projekt: Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

Projektet är en fördjupande analys av ett tidigare SBU Utvärderar-projekt: Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar (diarienummer  2020/430, rapport nr 350). Den rapporten visade bl a positiva effekter av program som bygger på socioemotionellt lärande (SEL) på flera utfall som stärker det psykiska välbefinnandet. I det aktuella projektet studeras tre faktorer som kan tänkas moderera de generella fynd som framkom i huvudrapporten.

Syfte

Den fördjupande analysen kommer att ha tre fokusområden: barnens kön, barnets ålder, och huruvida SEL-programmen ger olika (bättre/sämre) effekter för barns och ungdomar som redan har uppvisat vissa riskbeteenden eller där lärare/elevhälsa har uttryckt oro.

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2024 Diarienr: SBU 2023/142

Projektgrupp

Sakkunnig

Anneli Ivarsson, Professor och barnläkare, Umeå universitet och Folkhälsoenheten, Region Västerbotten

Från SBU

  • Leif Strömwall, projektledare
  • Lotta Ryk, biträdande projektledare
  • Klas Moberg, informationsspecialist
  • Emma Wernersson, projektadministratör
  • Jenny Odeberg, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad