Främjande av psykiskt välbefinnande hos barn och ungdomar

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Bakgrund

SBU har fått i uppdrag från regeringen att se över kunskapsläget för program som syftar till att främja psykisk hälsa bland barn och unga. Som en del av uppdraget ska SBU också identifiera kunskapsluckor och belysa områden där det behövs mer forskning. Arbetet genomförs i samråd med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), samt med andra aktörer som har kunskap om området och är viktiga för uppdragets genomförande.

Syfte

Det hälsofrämjande arbetet för barn och unga genomförs framför allt av regioner och kommuner. För att dessa ska kunna genomföra effektiva hälsofrämjande insatser behöver de ha tillgång till kunskap om vilka metoder och program som har effekt och kan påverka hur barn och unga mår. Det här projektet syftar till att hitta interventioner med bevisad effekt och även till att identifiera områden där mer forskning behövs.

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2022 Diarienr: SBU 2020/430

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Anneli Ivarsson, Professor och överläkare, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet & Folkhälsoenheten, Region Västerbotten
 • Martin Karlberg, Filosofie doktor, Universitetslektor, Uppsala universitet
 • Catrine Kostenius, Professor, Luleå tekniska universitet
 • Elisabeth Mangrio, Docent, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö universitet

Från SBU

 • Lotta Ryk, projektledare
 • Agneta Pettersson, biträdande projektledare
 • Leif Strömwall, biträdande projektledare
 • Hanna Olofsson, informationsspecialist
 • Martina Lundqvist, hälsoekonom
 • Jenny Ågren, projektassistent
 • Irini Åberg, projektadministratör
Sidan uppdaterad