Förstudie avseende alternativa metoder till tvångsåtgärder inom Statens institutionsstyrelse, den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

Regeringen ger Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att genomföra en förstudie i syfte att identifiera och utvärdera alternativa metoder och arbetssätt till tvångsåtgärder inom Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet samt inom den psykiatriska tvångs-vården och den rättspsykiatriska vården. Under uppdragets genomförande ska SBU vid behov föra dialog med och inhämta kunskaper och erfarenheter från berörda myndigheter samt regioner och andra relevanta aktörer inbegripet patient-, brukar-, barn- och anhörig-organisationer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 5 maj 2023. Redovisningen ska hänvisa till diarienumret för detta beslut.

Syfte

Identifiera alternativa metoder och arbetssätt till tvångsåtgärder inom Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet samt inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården.

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2023 Diarienr: SBU 2023/33

Projektgrupp

Från SBU

  • Uliana Hellberg, projektledare
  • Elizabeth Åhsberg, biträdande projektledare
  • Klas Moberg, informationsspecialist
  • Jenny Kärrholm, projektägande chef
Sidan uppdaterad