Behandling av barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa. Första linjen

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

Kartläggning av systematiska översikter om effekter av första linjens behandlingar av barn och unga med mild till måttlig psykisk ohälsa. Rapporten kommer att utgöra en del av ett kunskapsstöd som kommer att utformas på Socialstyrelsen.

Syfte

Rapporten syftar till att identifiera och granska systematiska översikter som sammanställt kunskap från randomiserade och kontrollerade studier för att:

  • visa på vilka områden som det finns tillförlitlig och sammanställd vetenskaplig kunskap och på vilka områden sådan kunskap saknas.
  • visa på behov av fler primärstudier.
  • visa om det finns delar av systematiska översikter som kan användas när nya översikter tas fram.

De kunskapsområden som kartläggningen gäller definieras och kategoriseras av projektgruppens sakkunniga utifrån populationer, interventioner och utfall. De områden som inkluderas i kartläggningen ska vara relevanta för behandling av mild till måttlig psykisk ohälsa hos barn och unga utifrån ett svenskt perspektiv. Resultatet av kartläggningen blir en evidenskarta som visar var det finns respektive saknas tillförlitliga sammanställda forskningsresultat (systematiska översikter). I processen för denna kartläggning ingår däremot ingen prioritering av de vetenskapliga kunskapsluckor som identifieras.

Beräknad publicering: Kvartal 2. 2023 Diarienr: SBU 2022/56

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Pia Enebrink, lektor, legitimerad psykolog och psykoterapeut, docent i psykologi. Avdelningen för psykologi, Karolinska Institutet
  • Maria Unenge Hallerbäck, med dr, klinisk lektor i psykiatri, överläkare barn-och ungdomspsykiatri, Örebro universitet och Region Värmland

Från SBU

  • Göran Bertilsson, projektledare
  • Anna Christensson, biträdande projektledare
  • Maria Ahlberg, projektadministratör
  • Hanna Olofsson, informationsspecialist
  • Jonas Bergström, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad