Prioriteringar för forskning om socialtjänsten – perspektiv från brukare, policy och praktik

Syfte

Projektet har som syfte att inventera vilka behov av ny kunskap/forskning som socialchefer och de som kommer i kontakt med socialtjänsten (klienter, närstående och andra frivilligorganisationer) bedömer behövs. Efter inventeringsfasen kommer projektet innefatta en prioriteringsdel där ovanstående också får uttala sig om vilka av de inkomna forskningsfrågorna de anser mest angelägna att besvara. Projektet använder sig till största del av en metod framtagen av James Lind Alliance (http://www.jla.nihr.ac.uk/) Projektet genomförs gemensamt av SBU och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) (https://forte.se/). Läs mer om projektet

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Sidan uppdaterad