Diagnostik och behandling av förlossningsrädsla samt behandling av lindrig till måttlig ångest- och depressionsproblematik under graviditet

Bakgrund

Under graviditeten kommer de allra flesta gravida i kontakt med mödrahälsovården. De flesta mödrahälsovårdsenheter har ett psykosocialt basprogram där målet är att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa. Inom mödrahälsovården kan gravida med lindrig till måttlig ångest- och depressionsproblematik erbjudas stödsamtal eller korttidspsykoterapi så som KBT (kognitiv beteendeterapi), IPT (interpersonell terapi) eller PDT (psykodynamisk terapi).

Rädsla inför förlossningen finns på en skala från ingen rädsla alls till en oerhört stark rädsla och ångest. Förlossningsrädslan kan vara en primär rädsla eller en sekundär rädsla där en tidigare händelse ligger som grund för rädslan. För att minska förlossningsrädslan kan den gravida få t.ex. samtalsstöd med barnmorska, avslappningsövningar, psykoterapi och i vissa fall även ett elektivt kejsarsnitt.

Syfte

SBU ska utvärdera det vetenskapliga underlaget avseende:

  • metoder för diagnostik och behandling av förlossningsrädsla
  • psykosociala behandlingsmetoder för gravida med lindrig till måttlig ångest- och depressionsproblematik

Utvärderingen är ett regeringsuppdrag och ska vara klart i mars 2021.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2021
Diarienr: SBU 2019/362