Förlossningsrädsla och psykisk ohälsa under graviditet

Bakgrund

Under en graviditet förekommer all typ av psykisk ohälsa som förekommer när personen inte är gravid. Denna kan innefatta allt från psykiska besvär av mindre allvarlig natur till svår psykiatrisk problematik. Den psykiska ohälsan kan ha funnits med kvinnan redan innan hon blev gravid eller uppkomma, försvåras eller förändras under graviditeten.

Rädsla inför förlossningen finns på en skala från ingen rädsla alls till en oerhört stark rädsla och ångest. Förlossningsrädslan kan vara en primär rädsla eller en sekundär rädsla där en tidigare händelse ligger som grund för rädslan. För att minska förlossningsrädslan kan den gravida få t.ex. samtalsstöd med barnmorska, avslappningsövningar, psykoterapi och i vissa fall även ett elektivt kejsarsnitt.

Syfte

SBU ska utvärdera det vetenskapliga underlaget avseende:

 • metoder för diagnostik och behandling av förlossningsrädsla
 • metoder för att behandla psykisk ohälsa under graviditet

Utvärderingen är ett regeringsuppdrag och ska vara klart i mars 2021.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2021
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/362

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Marie Bendix
 • Ida Flink
 • Ann Josefsson
 • Christina Nilsson
 • Gunilla Sydsjö

Från SBU

 • Nathalie Peira, projektledare
 • Naama Kenan Modén, biträdande projektledare
 • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
 • Caroline Jungner, projektadministratör
 • Jenny Berg, hälsoekonom
Sidan uppdaterad