Förlossningsbristningar – åtgärder för att främja diagnostik samt erfarenheter och upplevelser av bemötande och information från vården

Bakgrund

Bristningar i bäckenbotten i samband med förlossning är vanligt förekommande, särskilt hos förstföderskor. Hur en förlossningsbristning diagnostiseras och åtgärdas påverkar konsekvenserna för kvinnan. Trots att förekomsten av missade förlossningsbristningar inte är studerat, förefaller det dock rimligt att det ger mindre risk för funktionspåverkan om en bristning hittas och repareras.

Syfte

Syftet med projektet är att vetenskapligt utvärdera åtgärder som främjar diagnostik av bristningar vid vaginal förlossning. Vi ska dessutom studera vilka erfarenheter och upplevelser av vård har personer som vid förlossning får bristningar och hur har information och bemötande i vårdsammanhanget påverkat dessa erfarenheter och upplevelser.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2021
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/368