Förebygga problem med spel om pengar

Bakgrund

SBU har tillfrågats av Folkhälsomyndigheten om att uppdatera kunskapsläget rörande insatser för att förebygga problematiskt spelande om pengar. Spel om pengar (hasardspel) kan leda till ett starkt beroende och i DSM 5 finns en ny diagnos, hasardspelsberoende. Ett frekvent spelande som spelaren själv (eller anhöriga) uppfattar som problematiskt är vanligast bland unga män, 18–24 år. Enligt befolkningsstudien Swedish longitudinal gambling study (Swelog) har cirka 2 procent av den svenska befolkningen i åldern 16–84 ett problematiskt spelande.

Preventiva insatser kan rikta sig till alla individer i en målgrupp eller till grupper och individer som befinner sig i riskzonen för att utveckla problem.

Syfte

Syftet med projektet är att ta fram ett kunskapsunderlag inriktat på vissa insatser för att förebygga problematiskt spelande om pengar

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/534

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Jessika Spångberg
  • David Forsström

Från SBU

  • Jenny Odeberg, projektledare
  • Agneta Pettersson, biträdande projektledare
  • Caroline Jungner, projektadministratör
  • Agneta Brolund, informationsspecialist
Sidan uppdaterad