Förebygga och minska ungdomskriminalitet i Norden

SBU har fått i uppdrag av regeringen att sammanställa kunskap om metoder och insatser som används inom det sociala området för att förebygga ungdomskriminalitet eller förhindra fortsatt ungdomskriminalitet. Kunskapen ska vara publicerad av eller för de nordiska länderna i form av vetenskapliga underlag eller vägledningar.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Syfte

Syftet med kunskapsöversikten är att kartlägga vilka metoder och insatser som anges i de nordiska ländernas nationella kunskapsstyrning och att utifrån denna kartläggning analysera om det finns skillnader och likheter mellan de nordiska länderna.

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2023 Diarienr: SBU 2023/52

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Felipe Estrada, professor, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
  • Veronika Burcar Alm, docent/associate professor, Sociologiska institutionen, Lunds universitet
  • Therese Skoog, professor, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Från SBU

  • Maral Jolstedt, projektledare
  • Uliana Hellberg, biträdande projektledare
  • Carl Gornitzki, informationsspecialist
  • Knut Sundell, sakkunnig
  • Anna Attergren Granath, projektadministratör
  • Sofia Tranaeus, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad