Effekter av insatser för att förebygga tvångsåtgärder i psykiatrisk vård

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Hösten 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/224
Sidan uppdaterad