Effekter av AA och andra behandlingsprogram vid alkoholberoende

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2021
Diarienr: SBU 2021/101