Effekten av vitaminer, mineraler samt medicintekniska produkter vid förkylning

Regeringen har gett SBU i uppdrag att undersöka kunskapsläget för metoder för att förhindra, lindra, förkorta eller bota förkylningar. SBU ska redovisa vilken forskning som finns publicerad om bland annat mun- och nässprayer samt vitamin- och mineraltillskott mot förkylning.

Lästid: mindre än en minut Publikationstyp:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2024

Projektgrupp

  • Projektledare: Christel Hellberg
  • Biträdande projektledare: Laura Lintamo, Jessica Dagerhamn
  • Projektadministratör: Sara Fundell
  • Sakkunnig: Stefan Jansson
Sidan uppdaterad