Effekten av SGLT2-hämmare och GLP1-agonister hos patienter med diabetes och hjärt-kärl- eller njursjukdom

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2022
Diarienr: SBU 2021/444