Effekten av PCSK9-hämmare och/eller ezetimib, med eller utan statinbehandling, för kardiovaskulär riskminskning

Lästid: mindre än en minut Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2023 Diarienr: SBU 2022/878
Sidan uppdaterad