Diagnostisk precision med vätskebiopsier vid äggstockscancer

Syftet med projektet är att undersöka hur stor träffsäkerheten är för att upptäcka tidig äggstockscancer utan symtom med hjälp av vätskebiopsier. Detta är särskilt angeläget eftersom prognosen för äggstockscancer till största delen beror på hur tidigt den upptäcks. Om sjukdomen upptäcks tidigt är prognosen förhållandevis god. Om den däremot upptäcks sent är prognosen påtagligt sämre och har sammantaget en betydligt högre svårighetsgrad. Idag upptäcks sjukdomen till allra största delen sent i förloppet.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

Vätskebiopsier (eng. liquid biopsy) är en diagnostisk metod där man kan identifiera och mäta ytterst små mängder fria DNA- eller RNA-sekvenser i en kroppsvätska, exempelvis blod. Tekniken anses ha en sådan precision att den skulle kunna användas för att upptäcka och diagnostisera elakartade tumörsjukdomar redan innan de ger symtom, men även kunna bli en viktig markör vid uppföljning av olika terapier. Metoden har utvecklats snabbt och skulle inom en snar framtid kunna stå inför ett kliniskt införande.

 

 

 

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2025 Diarienr: SBU 2023/534

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Anders Edsjö, doktor i medicinsk vetenskap, överläkare, Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik, Region Skåne.
  • Ander Ståhlberg, professor, Göteborgs universitet.
  • Pernilla Dahm Kähler, professor, universitetssjukhusöverläkare, Kvinnosjukvården Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Projektgrupp

  • Jan Holst, projektledare
  • Helena Domeij, biträdande projektledare
  • Irini Åberg, projektadministratör
  • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist
  • Jenny Berg, hälsoekonom
  • Jenny Odeberg, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad