Betydelsen av arbetsrelaterad stress för temporomandibulär dysfunktion

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

Temporomandibulär dysfunktion omfattar smärta och funktionsstörningar i käksystemet. Tillståndet är relativt vanligt och förekommer oftare bland kvinnor än män.

Syfte

Det står i SBU:s instruktion att myndigheten systematiskt ska sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. Syftet med den här utvärderingen är att göra en granskning av de vetenskapliga studier som kan ligga till grund för att hävda samband mellan arbetsrelaterad stress och uppkomst av temporomandibulär dysfunktion.

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2023 Diarienr: SBU 2023/93

Projektgrupp

Sakkunniga

Theo Bodin, Läkare och docent, Arbets- och miljömedicin Karolinska institutet, Stockholm

Från SBU

  • Margareta Hedner, projektledare
  • Jenny Ågren, biträdande projektledare
  • Carl Gornitzki, informationsspecialist
  • Sara Fundell, projektadministratör
  • Jenny Odeberg, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad