Behandling och diagnostik av vestibulit

Bakgrund

Vestibulit (lokaliserad provocerad vulvodyni) är en smärtsjukdom som innebär smärta vid beröring av slemhinnan kring slidöppningen. Tillståndet drabbar främst unga kvinnor och omöjliggör normalt sexuellt samliv, vilket kan få stor påverkan på det allmänna välbefinnande, relationer och livskvalitet. Många av dem som är drabbade söker inte vård.

Troligtvis finns flera faktorer som bidrar till att tillståndet uppkommer, där fysiologiska och psykologiska komponenter samverkar. Behandling av tillståndet bygger därför på flera olika delar där smärtbehandling, rehabilitering av funktionen i bäckenbottens muskulatur och psykosexuellt omhändertagande ofta ingår.

Syfte

SBU ska utvärdera det vetenskapliga stödet avseende metoder för att behandla och diagnostisera vestibulit. Utvärderingen ska omfatta en systematisk litteraturöversikt avseende positiva och negativa effekter av olika metoder för diagnostik och behandling.

Utvärderingen är ett regeringsuppdrag som ska redovisas i juni 2021.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2021
Diarienr: SBU 2020/58