Läkemedelsbehandling inom rättspsykiatrisk vård

Bakgrund

SBU:s arbete med rättspsykiatrisk vård är ett regeringsuppdrag. Utvärderingen ska arbeta vidare med några av kunskapsluckorna som definierades i SBU:s kartläggning av rättspsykiatrisk vård.

Syfte

Förutsättningarna för läkemedelsbehandling skiljer sig delvis mellan rättspsykiatrin och allmänpsykiatrin. Utvärderingen gäller nytta, risker och upplevelser av behandlingen samt hälsoekonomi och etik.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Sommaren 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Peter Andiné, docent och universitetslektor i rättspsykiatri vid Centrum för etik, juridik och mental hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och överläkare vid Verksamhetsområde Rättspsykiatri, Sahlgrenska universitetssjukhuset, och Rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg, Rättsmedicinalverket
 • Katarina Howner, med dr, specialist psykiatri, Rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm, Rättsmedicinalverket och Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Göran Engberg, professor och universitetslektor i farmakologi vid Institutionen för fysiologi och farmakologi, Elektrofysiologisk neurofarmakologi, Karolinska Institutet
 • Eva Lindström, docent, överläkare vid Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala och chefsläkare vid Rättspsykiatriska regionkliniken, Växjö
 • Susanna Radovic, doktor och universitetslektor i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, Göteborgs universitet

SBU

 • Monica Hultcrantz, projektledare
 • Mikael Nilsson, biträdande projektledare
 • Caroline Jungner, projektadministratör
 • Emin Hoxha Ekström, hälsoekonom
 • Anna Ringborg, hälsoekonom
 • Susanne Gustafsson, informationsspecialist
 • Hanna Olofsson, informationsspecialist
Sidan uppdaterad