Behandling av rektusdiastas

Bakgrund

Rektusdiastas är ett tillstånd som innebär att de främre raka bukmusklerna går isär, något som är vanligt bland kvinnor i samband med graviditet. Oftast går bukmusklerna samman efter graviditeten, men för en del kvarstår diastasen. Det är inte helt klarlagt hur stor andel kvinnor som har en bestående diastas efter graviditeten, och i vilken utsträckning det leder till bestående besvär som exempelvis minskad bålstabilitet eller smärta i buk och rygg. Tillståndet kan uppkomma av andra orsaker än i samband med graviditet och även drabba män.

Ofta behandlas rektusdiastas, och de besvär som den ger upphov till, med fysioterapi för att stärka bålmuskulaturen. Även kirurgisk behandling av rektusdiastas förekommer, främst vid svårare besvär. Vid kirurgisk behandling minskas diastasen genom att den bindvävsstruktur (linea alba) som binder ihop de raka främre bukmusklerna förstärks. Det är för närvarande oklart vilket vetenskapligt stöd som finns för olika behandlingsmetoder och för vilka patienter en kirurgisk behandling kan vara till nytta.

Syfte

Syftet är att utvärdera det vetenskapliga stödet för olika metoder för behandling av rektusdiastas som kvarstår efter graviditet.

Utvärderingen kommer även att belysa hälsoekonomiska aspekter och etik.

SBU ger inga rekommendationer av metoder, och tar inte heller fram riktlinjer för vård och behandling.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2022
Diarienr: SBU 2020/310