Insatser för att förebygga posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, hos vuxna

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2019/233
Sidan uppdaterad