Behandling av hyperemesis (extremt graviditetsillamående)

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Bakgrund

SBU har fått ett regeringsuppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet för behandling av hyperemesis. Hyperemesis är en extrem form av illamående och kräkningar under graviditet som leder till påverkat allmäntillstånd, viktnedgång och uttorkning. Det är den vanligaste orsaken till inneliggande sjukhusvård under tidig graviditet.

Syfte

Att utvärdera det vetenskapliga stödet för olika behandlingar av hyperemesis.

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2022 Diarienr: SBU 2021/138

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Ing-Marie Claesson, docent, leg. barnmorska, kvinnokliniken, Universitetssjukhuset, Linköping
  • Maria Forslund, med dr, överläkare, kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
  • Hanna Sahlin Ulfsdottir, med dr, universitetsbarnmorska, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
  • Marie-Therese Vinnars, med dr, ST-läkare, kvinnokliniken Region Västernorrland

Från SBU

  • Annicka Hedman, projektledare
  • Nathalie Peira, biträdande projektledare
  • Emma Wernersson, projektadministratör
  • Hanna Olofsson, informationsspecialist
Sidan uppdaterad