Behandling av hyperemesis (extremt graviditetsillamående)

Bakgrund

SBU har fått ett regeringsuppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet för behandling av hyperemesis. Hyperemesis är en extrem form av illamående och kräkningar under graviditet som leder till påverkat allmäntillstånd, viktnedgång och uttorkning. Det är den vanligaste orsaken till inneliggande sjukhusvård under tidig graviditet.

Syfte

Att utvärdera det vetenskapliga stödet för olika behandlingar av hyperemesis.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2022
Diarienr: SBU 2021/138