Behandling och rehabilitering av personer med fibromyalgi

Bakgrund

Fibromyalgi är ett tillstånd som kännetecknas av långvarig och utbredd smärta och ömhet i muskler och leder. Även sömnstörningar och en trötthet som inte går att vila bort är vanliga. Man räknar med att ungefär två procent av befolkningen har fibromyalgi. Diagnosen är vanligare hos kvinnor än hos män: nästan 80 procent av de med tillståndet är kvinnor.

Fibromyalgi kan påverka livet på flera plan: fysiskt, psykologiskt och socialt. Därför kan flera olika former av behandlingsinsatser behövas.

Syfte

SBU ska utvärdera effekter av behandlings- och rehabiliteringsinsatser vid fibromyalgi.

Exempel på olika former av insatser som kommer att ingå är:

  • Läkemedelsbehandling
  • Fysioterapeutiska behandling
  • Psykologisk behandling

Utvärderingen är ett regeringsuppdrag och ska vara klart i december 2021.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2021
Diarienr: SBU 2019/500