Behandling av depression med transkraniell magnetstimulering med H-spole (dTMS) – en uppdatering

Bakgrund

För patienter med depression vars symtom inte lindras tillräckligt trots behandling med antidepressiva läkemedel eller psykologiska behandlingar kan elektrokonvulsiv behandling (electroconvulsive therapy, ECT) eller repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) vara alternativ. Djup transkraniell magnetstimulering (dTMS) är en vidareutveckling av den pulsgivande elekotromagnetiska spolen från rTMS. En sådan spole är Heselspolen (H-spole).

Syfte

Att uppdatera den utvärdering av effekten av att behandla depression med djup transkraniell magnetstimulering med H-spole som gjordes av SBU 2015.

Projektet ingår i SBU:s regeringsuppdrag att genomföra kunskapssammanställningar inom området psykisk ohälsa.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2020/427