Ätstörningar – erfarenheter och upplevelser ur patientens, anhörigas och hälso- och sjukvårdens perspektiv

Om projektet

Regeringen har gett Socialstyrelsen och SBU i uppdrag att se över kunskapsläget om vård av personer med ätstörningar. SBU ska ta fram kunskapsunderlag som stöd för Socialstyrelsens arbete.

Kort sammanfattning av förstudien

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2019
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/480

Projektgrupp

Sakkunnig

Sanna Aila Gustafsson

SBU

  • Karin Stenström, projektledare
  • Karin Wilbe Ramsay, biträdande projektledare
  • Hanna Olofsson, informationsspecialist
  • Sara Fundell, projektadministratör
Sidan uppdaterad