I arbete. Effekter av arbetsmarknadsinsats vid långtidssjukskrivning eller ekonomiskt bistånd

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Lästid: mindre än en minut Publikationstyp:
Dela:

Bakgrund

Regeringsuppdrag om att ta fram kunskapssammanställningar inom området psykisk ohälsa.

Syfte

Projektet syftar till att studera effekter på återgång i arbete av arbetsmarknadsinsatser för sjukskrivna (>90 dagar) personer med vissa psykiatriska diagnoser och personer som får ekonomiskt bistånd.

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2022 Diarienr: SBU 2020/226

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Elisabeth Björk Brämberg, Karolinska institutet, Stockholm
 • Elisabeth Furberg, Linköpings universitet
 • Per Johansson, IFAU, Uppsala
 • Tapio Salonen, Malmö universitet
 • Peter Skogman Thoursie, Stockholms universitet

Från SBU

 • Elizabeth Åhsberg, projektledare
 • Gunilla Fahlström, biträdande projektledare
 • Ann-Kristine Jonsson, informationsspecialist
 • Anna Ringborg, hälsoekonom
 • Emma Wernersson, projektadministratör
 • Sofia Tranæus, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad