Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar och händer

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Bakgrund

Det finns ett behov av aktuell kunskap inom arbets­miljö­området, och SBU:s rapporter är ett stöd för bland annat myndigheter, arbets­givare och arbets­tagare. Ny forskning tillkommer, vilket gör att tidigare rapporter behöver ses över. Vid SBU:s löpande samråd med Försäkrings­kassan har det framkommit att de önskar en genom­lysning av den litteratur som tillkommit sedan SBU:s rapport Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar – Nacken och övre rörelseapparaten publicerades 2012.

Syfte

Syftet är att utreda vilken betydelse olika exponerings­faktorer i arbets­miljön har för uppkomst och utveckling av besvär och sjukdom i nacke, axlar, armbågar, armar, underarmar, hand­leder och händer hos kvinnor, respektive män?

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2022 Diarienr: SBU 2018/747

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Svend Erik Mathiassen
  • Helena Sandén
  • Magnus Sverke
  • Jens Wahlström

SBU

  • Margareta Hedner, projektledare
  • Jan Adolfsson, biträdande projektledare
  • Agneta Brolund, informationsspecialist
  • Sara Fundell, Projektadministratör
Sidan uppdaterad