Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar, armbågar, underarmar och händer

Bakgrund

Det finns ett behov av aktuell kunskap inom arbetsmiljöområdet, och SBU:s rapporter är ett stöd för bland annat myndigheter, arbetsgivare och arbetstagare. Ny forskning tillkommer, vilket gör att tidigare rapporter behöver ses över. Vid SBU:s löpande samråd med Försäkringskassan har det framkommit att de önskar en genomlysning av den litteratur som tillkommit sedan SBU:s rapport "Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar – Nacken och övre rörelseapparaten" publicerades 2012.

Syfte

Syftet är att utreda vilken betydelse olika exponeringsfaktorer i arbetsmiljön har för uppkomst och utveckling av besvär och sjukdom i nacke, axlar, armbågar, armar, underarmar, handleder och händer hos kvinnor, respektive män?

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2020
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/747

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Svend Erik Mathiassen
  • Helena Sandén
  • Magnus Sverke
  • Jens Wahlström

SBU

  • Margareta Hedner, projektledare
  • Jan Adolfsson, biträdande projektledare
  • Agneta Brolund, informationsspecialist
  • Sara Fundell, Projektadministratör
Sidan uppdaterad