Arbetsmiljöns betydelse för besvär och sjukdom i nacke, axlar, armar, armbågar, underarmar och händer

Bakgrund

Det finns ett behov av aktuell kunskap inom arbets­miljö­området, och SBU:s rapporter är ett stöd för bland annat myndigheter, arbets­givare och arbets­tagare. Ny forskning tillkommer, vilket gör att tidigare rapporter behöver ses över. Vid SBU:s löpande samråd med Försäkrings­kassan har det framkommit att de önskar en genom­lysning av den litteratur som tillkommit sedan SBU:s rapport Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar – Nacken och övre rörelseapparaten publicerades 2012.

Syfte

Syftet är att utreda vilken betydelse olika exponerings­faktorer i arbets­miljön har för uppkomst och utveckling av besvär och sjukdom i nacke, axlar, armbågar, armar, underarmar, hand­leder och händer hos kvinnor, respektive män?

Pågående projekt

Beräknad publicering: Kvartal 1, 2022
Diarienr: SBU 2018/747