Arbetsmiljöns betydelse för astma och KOL

Lästid: mindre än en minut Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

SBU har i uppgift att systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är obstruktiva lungsjukdomar. Ungefär 800 000 personer i Sverige beräknas ha astma och omkring 400 000–700 000 personer uppskattas ha KOL.

Syfte

Syftet med den här systematiska översikten är att granska och sammanställa den vetenskapliga litteraturen om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av astma och KOL.

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2024 Diarienr: SBU 2022/675

Projektgrupp

Sakkunniga

Rekrytering pågår.

Från SBU

  • Martin Norman, projektledare
  • Charlotta Ryk, biträdande projektledare
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Irini Åberg, projektadministratör
  • Jenny Odeberg, projektansvarig chef
Sidan uppdaterad