Abort i hemmet

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Bakgrund

SBU har fått ett regeringsuppdrag att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende positiva och negativa effekter av att genomföra hela den medicinska aborten i hemmet. Vid medicinsk abort tas två olika läkemedel med 24-48 timmars mellanrum. I Sverige tas den första tabletten på klinik och den andra kan tas hemma eller på klinik. Idag väljer de allra flesta kvinnorna att ta den andra tabletten i hemmet.

Syfte

Att utvärdera det vetenskapliga stödet avseende positiva och negativa effekter av att genomföra hela den medicinska aborten i hemmet.

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2023 Diarienr: SBU 2022/30

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Kristina Gemzell Danielsson, professor, överläkare Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
  • Jan Brynhildsen, professor, överläkare, Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro, Örebro
  • Ingela Lindh, med dr, barnmorska, Göteborgs universitet och enhetschef på barnmorskemottagning, Regionhälsan i Västra Götalandsregionen

Från SBU

  • Susanne Johansson, projektledare
  • Anna Christensson, biträdande projektledare
  • Emma Wernersson, projektadministratör
  • Klas Moberg, informationsspecialist
Sidan uppdaterad