Abort i hemmet ­– utvärdering av att ta det första läkemedlet (mifepriston) i hemmet vid en medicinsk abort

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:
Dela:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Bakgrund

SBU har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera det vetenskapliga stödet för positiva och negativa effekter av att genomföra medicinsk abort i hemmet. Vid medicinsk abort tas två olika läkemedel. Först mifepriston och 24–48 timmar därefter misoprostol.

I dag finns två olika abortmetoder; kirurgisk eller medicinsk abort. Vår nuvarande abortlag är från år 1975 då det enbart fanns kirurgisk abort. Därför står det i abortlagen att en abort ska utföras på sjukvårdsinrättning. I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:15), som tillkommit efter att medicinsk abort introducerades, har man tolkat det som att det första läkemedlet vid en medicinsk abort, mifepriston, ska tas på sjukvårdsinrättning. I Sverige måste därför mifepriston tas på klinik vid abortbehandling. Vid aborter som utförs under den första trimestern kan det andra läkemedlet, misoprostol, tas antingen hemma eller på klinik. I dag väljer de allra flesta att göra misoprostolbehandlingen hemma.

Syfte

SBU utvärderar det vetenskapliga underlaget för effekter på aborten och risker med att ta mifepriston utanför vården. Vi utvärderar även följsamhet till behandlingsregimen, vilka erfarenheter kvinnor har av behandlingen och vilka praktiska konsekvenser det får att kunna anpassa tiden för aborten efter egna behov.

Beräknad publicering: Kvartal 2, 2023 Diarienr: SBU 2022/30

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Kristina Gemzell Danielsson, professor, överläkare Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
  • Jan Brynhildsen, professor, överläkare, Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro, Örebro
  • Ingela Lindh, med dr, barnmorska, Göteborgs universitet och enhetschef på barnmorskemottagning, Regionhälsan i Västra Götalandsregionen

Från SBU

  • Susanne Johansson, projektledare
  • Anna Christensson, biträdande projektledare
  • Emma Wernersson, projektadministratör
  • Klas Moberg, informationsspecialist
Sidan uppdaterad