Bröstcancerscreening med tomosyntes

SBU kommenterar och sammanfattar utländska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna.

Pågående projekt

Beräknad publicering: Vinter 2018
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Diarienr: SBU 2018/227
Sidan uppdaterad